Starachowice 2012

Obowiązkowy plener malarski dla klas y przedmaturalnej odbył się na terenie w Starachowicach na terenie Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura zwanego Wielkim Piecem.
Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów artystycznych oraz wychowawca Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach. W organizacji pleneru Szkoła otrzymała wsparcie od Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Kiecach.

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej