wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - maj 2009, 2010

Dwutygodniowe plenery zrealizowane jako zadanie publiczne przy wsparciu finansowym Województwa świętokrzyskiego wspólnie z działającym przy szkole Stowarzyszeniem Pro Arte. Partnerami plenerów w Ujeździe byli: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór i Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach.
Każdorazowo plener skierowany był do najzdolniejszych uczniów. Opiekę artystyczną sprawowali nauczyciele Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych.
Uczniowie realizowali prace plastyczne w różnych technikach plastycznych. Część wykonanych prac została przekazana naszym partnerom i służy jako promocja województwa świętokrzyskiego.