wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości

szkoła przedsiębiorczości O Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" mogą ubiegać się szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu całej Polski, które dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, nauki przedsiębiorczości oraz zarządzania finansami, współpracują w tym zakresie z otoczeniem szkoły, przygotowują uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.


Organizatorem Programu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W wyniku realizowanych przez Szkołę wielu programów edukacyjnych między innymi:

 • Nasza Szkoła
 • Praca dla Plastyka
 • Młodzież
 • Leonardo da Vinci
 • Portfolio Młodego Przedsiębiorcy
 • Wynalazcy i ich Wynalazki
 • Ekonomia na co dzień

a także i przeprowadzonych warsztatów z zakresu podnoszenia kwalifikacji uczniów:

 • Renowacja nagrobków wybitnych Polaków w Montmorency pod Paryżem
 • Warsztaty ceramiczne Ostrawa - Czechy
 • Warsztaty aranżacji wystaw
 • Plenery rysunkowo- malarskie (krajowe i zagraniczne)

jak również dzięki prezentacji osiągnięć uczniów poprzez:

 • Wewnątrzszkolne giełdy prac uczniów
 • Targi Edukacyjne
 • Jarmark Edukacyjny
 • Święto Kielc
 • Targi Sacro-Expo
 • Wystawy prac uczniów

i nagrodom uczniów w ogólnopolskich konkursach:

 • Z klasy do kasy
 • Wynalazcy i wynalazcy
 • Ochrona własności przemysłowej
 • Poszukiwanie Talentów

w roku 2007 jako jedyna w Polsce Szkoła Artystyczna otrzymaliśmy

Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"