wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Dni Kultury

Cenną tradycją Szkoły jest organizacja kilkudniowych sesji naukowych Dni Kultury z udziałem wybitnych autorytetów w dziedzinie nauki i sztuki. W kolejnych latach młodzież miała możliwość zgłębiania historii sztuki i kultury w układzie chronologicznym - od sztuki antycznej przez średniowieczną, nowożytną do nowoczesnej i współczesnej. W ten sposób każdy uczeń w cyklu nauczania miał możliwość bezpośredniego kontaktu często z najlepszymi znawcami danej epoki. 

Drugi cykl sesji Dni Kultury stanowiły sesje wprowadzające w tematykę związaną z kolejnymi latami monograficznymi, poświęconymi różnorodnym kręgom kulturowym, np. Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dni Kultury Żydowskiej, Dni Kultury Śródziemnomorskiej. Wykłady stanowiły cenną inspirację do twórczych poszukiwań uczniów.

Wystarczy wymienić nazwiska wielkich osobistości, by zrozumieć nieocenioną wartość tych spotkań dla formowania dojrzałości młodego człowieka. W ciągu 25 lat (od roku 1985) w szkole gościli między innymi: prof. dr hab. Jan Białostocki, prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski, prof. dr hab. Bronisław Geremek, prof. dr hab. Lech Kalinowski, prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. Piotr Krakowski, o. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec, prof. dr hab. Aleksander Krawczuk, ks. prof. dr hab. Janusz St. Pasierb, prof. dr hab. Longin Pastusiak, prof. dr hab. Ksawery Piwocki, prof. dr hab. Maria Poprzęcka, prof. dr hab. Anna Sadurska, prof. dr hab. Jan Samek, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Henryk Sedlak, prof. dr hab. Jacek Woźniakowski, ks. prof. dr hab. Józef St. Tischner, prof. dr hab. Zdzisław Żygulski.

Program kolejnych sesji Dni Kultury