wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Program kolejnych sesji Dni Kultury

1985
8-11.I. – Dni Kultury Antycznej

Anna Skaros – występ aktorki w Monologu Kasandry,
Ewa Krasnodębska – występ aktorki: Śpiew Afrodyty,
Irena Jun – Antyk i jego cecha w literaturze polskiej,
dr Barbara Gąssowska (UW) – wykład: Sztuka grecka,
mgr Jacek Szelegejd (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie) – wykład: Ikonograficzne i stylistyczne pokrewieństwo malarstwa Orisy i Bali,
dr Tadeusz Gołdowski (ATK) – wykład: Życie codzienne w Egipcie faraońskim w świetle zabytków archeologicznych,
mgr Antoni Mierzejewski – wykład: Kultura starożytnej Mezopotamii,
prof. dr hab. Anna Sadurska (Instytut Archeologii Śródziemnomorskiej ) i dr Elżbiety Starkiewicz (UW) – wykład: Kosmowizja a architektura w cywilizacjach Mezoameryki.


1986
3-7.III – Dni Kultury Średniowiecznej

prof. Władysław Smoleń (KUL) – wykład: Wielokierunkowe wartości sztuki średniowiecznej,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski (UJ) – wykład: Turniej rycerski,
ks. mgr Ryszard Knapiński (Muzeum Diecezjalne w Płocku) – wykład: Symbolika średniowiecznych drzwi kościelnych na przykładzie Drzwi Płockich,
mgr Ryszard de Latour – wykład: Meble średniowieczne,
dr Kinga Szczepkowska (ATK) – wykład: Architektura gotycka,
dr Jerzy Pietrusiński (PAN) – wykład: Wartości europejskie sztuki romańskiej,
mgr Marek Machowski (ASP w Warszawie) – wykład: Polska sztuka romańska,
dr Tadeusz Gołgowski (ATK) – wykład: Sztuka bizantyjska,
mgr Henryk Paprocki (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) – wykład: Ikona – forma i symbolika.


1987
11-14.III. – Dni Kultury Renesansowej

W programie koncert muzyki renesansowej w wykonaniu zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach,
dr Kazimierz Kuczman (kustosz Wawelu) – wykład: Wawel renesansowy,
mgr Stefan Waszczyszyn (kustosz Wawelu) – wykład: Arrasy wawelskie,
mgr Ryszard de Latour – wykład: Meblarstwo renesansowe we Włoszech,
prof. dr hab. Bogdan Suchodolski – wykład: Szaleństwo świata, czy szaleństwo człowieka czyli renesansowe niepokoje,
prof. dr hab. Zygmunt Szweykowski (UJ) – wykład: Muzyka w okresie renesansu,
prof. dr hab. Jan Białostocki (Muzeum Narodowe w Warszawie) – wykład: Albrecht Durer, artysta renesansowy na północy Europy,
prof. dr hab. Lech Kalinowski (UJ) - wykład: Giotto – prekursor renesansowy,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Dama z łasiczką.


1988
1-4.III. – Dni Kultury Nowożytnej

W programie koncert muzyki barokowej w wykonaniu kwintetu Państwowej Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach,
prof. Mirosław Niziurski – wykład: Geniusz Bacha,
dr Izabela Samkowa (Instytut Sztuki PAN w Krakowie) – wykład: Renesans czy manieryzm w złotnictwie krakowskim XVI i XVII wieku,
prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (UW) – wykład: Co sztuka polska wniosła do dorobku europejskiego w dobie baroku,
mgr Ryszard de Latour – wykład: Meblarstwo na dworze Ludwika XIV,
mgr Maciej Monkiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie) – wykład: Trzy aspekty holenderskiego malarstwa rodzajowego XVII wieku – exercitatio, ars, natura,
prof. dr hab. Jerzy Szablowski Dyr. Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu) – wykład: Zygmunt August – mecenas sztuki,
prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk (PAN) – wykład: Zasady kształtowania architektury późnobarokowej,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Rolka sztokholmska.

1989
1-3.III. - Dni Kultury i Sztuki Współczesnej

prof. Mirosław Niziurski – wykład: Problemy i meandry muzyki współczesnej,
mgr Marian Rumin – wykład: W poszukiwaniu języka sztuki nowożytnej,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich w Krakowie) - wykład: Mistrz Jan Matejko,
dr Izabela Samkowa – wykład: Cymelia sztuki żydowskiej XIX i XX wieku,
doc. Jan Samek – wykład: Czy znamy polskie rzemiosło artystyczne XIX i XX wieku,
prof. dr hab. Ksawery Piwocki (ASP w Warszawie) – wykład: Co ja myślę o zagadnieniach konserwacji zabytków,
dr Lech Grabowski (ASP w Warszawie) – wykład: Społeczeństwo i sztuka,
prof. dr hab. Piotr Krakowski (UJ) – wykład: Sztuka polska w dwudziestoleciu międzywojennym,
Jerzy Waldorff – spotkanie autorskie, wykład: Cmentarz Powązkowski.

28-30.XI. - Dni Kultury Amerykańskiej

J. H. Brown, konsul USA w Polsce – wykład inauguracyjny: Waszyngton, stolica USA,
Otwarcie wystawy: Amerykańska grafika komputerowa i Współczesna grafika amerykańska,
Projekcja filmów video ze zbiorów Konsulatu USA w Krakowie.


1990
14-16.V. - Dni Kultury Antycznej

prof. dr hab. Anna Sadurska (UW) – wykład: Starożytna Palmyra – sztuka i społeczeństwo,
dr Elżbieta Siarkiewicz (UW) – wykład: Bogowie i ludzie prekolumbijskiego Meksyku,
dr Antoni Mierzejewski (Muzeum Narodowe w Warszawie) – wykład: Kultura starożytnej Mezopotamii,
dr Jerzy Mańkowski (UW) – wykład: Homer – pamięć przeszłości w nowym widzeniu świata,
mgr Adam Latusek (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie) – wykład: Kultura Lameńska w Mongolii,
prof. dr hab. Ludwik Press (UW) – wykład: Rzymski szpital legionowy,
doc. dr hab. Jan Samek – wykład: Antyk w sztuce polskiego drugiego Tysiąclecia,
prof. dr hab. Aleksander Krawczuk (UJ) – wykład: Świat antyczny.


1991
18-21.III. – Dni Kultury Średniowiecznej

dr Bożena Kuklińska (KUL) – wykład: Średniowieczne wyposażenie kościoła NMP w Gdańsku,
ks. prof. dr hab. Władysław Smoleń – wykład: Wielokierunkowe wartości sztuki średniowiecznej,
prof. dr hab. Lech Kalinowski (UJ) - wykład: Kolor w sztuce wczesnego średniowiecza,
dr Izabela Samkowa – wykład: Stara synagoga w Krakowie i jej oddziały-wanie,
doc. dr Jan Samek – wykład: Średniowieczne rzemiosło artystyczne w Polsce,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Etos rycerski,
dr Zbigniew Bania (ATK) – wykład: Polska architektura gotycka czasów Kazimierza Wielkiego,
dr Stanisława Gomulanka (KUL) – wykład: Haft w średniowieczu.


23-27.IX. – Dni Kultury Żydowskiej

W programie fragmenty spektaklu Teatru Żydowskiego w Warszawie pt.: Świat moich marzeń,
prof. dr hab. Maurycy Horn (Żydowski Instytut Historyczny) – wykład: Kultura umysłowa Żydów polskich w okresie renesansu
dr Izabela Samkowa – wykład: Święta i obrzędy w sztuce żydowskiej oraz: Krakowskie judaica i Sztuka żydowska w Polsce od czasów emancypacji,
dr Regina Renz (WSP w Kielcach) – wykład: Żydowska społeczność małomiasteczkowa w województwie kieleckim w latach międzywojennych,
mgr Barbara Kalfas (Zakład Konserwacji Tkaniny Zabytkowej w Krakowie) – wykład: Zabytkowe tkaniny i hafty synagogalne oraz: Męski strój modlitewny oraz codzienne stroje Żydów i Żydówek polskich,
prof. dr hab. Jan Samek (UJ) – wykład: Sztuka żydowska – sztuka polska,
dr Andrzej Krzysztof Link-Lenczowski (UJ) – wykład: Żydzi w dobie kryzysu Rzeczypospolitej Szlacheckiej w wieku XVII i XVIII,
mgr inż. Arch. Eleonora Bergman (Żydowski Instytut Historyczny) – wykład: Miasteczko Góra Kalwaria,
dr Adam Pękala (Urząd Konserwatora Woj. w Radomiu) – wykład: Zabytki żydowskie w kieleckiem i radomskiem – inwentaryzacja i konserwacja,
dr hab. Jerzy Wyrozumski (UJ) – wykład: Żydzi w polskim średniowieczu,
dr Zygmunt Hofman (ŻIH) – wykład: Holokaust po czterdziestu latach,
doc. dr hab. Marian Fuks – wykład: Muzyka żydowska.

1992
11-13.III. – Dni Kultury Renesansowej poświęcone pamięci Jana Białostockiego

W programie montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Kochanowskiego w wykonaniu Małgorzaty Biesagi, Edwarda Kusztala i Jerzego Smolińskiego,
prof. dr hab. Jan Samek – wykład: Renesansowe rzemiosło artystyczne w Polsce,
dr Stanisława Gomulanka (KUL) – wykład: Ubiór w Złotym Wieku,
doc. dr hab. Adam Małkiewicz (UJ) – wykład: Siedemnastowieczne malarstwo weneckie,
ks. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec (KUL) – wykład: Idee renesansu,
prof. dr hab. Lech Kalinowski (UJ) – wykład: Kaplica Sykstyńska,
prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk (PAN) – wykład: Zamość – miasto renesansu,
dr Mieczysław Morka (PAN) – wykład: Wzorce graficzne w polskim malarstwie renesansowym,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich w Krakowie) – wykład: Florencja – kolebka renesansu.


29.IX.-2.X. – Dni Kultury Chrześcijańskiej

ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski (Seminarium Duchowne w Kielcach) – wykład: Sobór Watykański II o kulturze,
ks. prof. Daniel Olszewski (Seminarium Duchowne w Kielcach) – wykład: Tradycje kultury religijnej na Kielecczyźnie,
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Henryk Sedlak – wykład: Nauka jako sztuka,
prof. Stanisław Rodziński (ASP w Krakowie) – wykład: Refleksje na temat sztuki religijnej,
o. dr Jan Golonka (Kurator zbiorów na Jasnej Górze) – wykład: Historia kaplicy NMP na Jasnej Górze oraz Jasnogórski ołtarz Królowej Polski z XVII wieku,
ks. prof. Zygmunt Nocoń (Seminarium Duchowne w Kielcach) – wykład: Sakralne zabytki Diecezji Kieleckiej,
prof. Wincenty Kućma (ASP w Krakowie) – wykład: Własne realizacje rzeźby sakralnej,
dr Elżbieta Jastrzębowska (UW) – wykład: Początki sztuki chrześcijańskiej,
o. Dominik Łuszczyk (Jasna Góra w Częstochowie) – wykład: Ikonografia Maryjna,
prof. dr hab. Jacek Woźniakowski (Międzynarodowe Centrum Sztuki w Krakowie) – wykład: Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Biblia biskupa Bernarda Maciejowskiego.


1993
8-10.III. – Dni Kultury Nowożytnej

W programie spotkanie autorskie z ks. Janem Twardowskim i Jerzym Nowosielskim,
ks. prof. dr hab. Janusz St. Pasierb (ATK) – wykład: Obecność chrześcijaństwa w kulturze,
prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (UW) – wykład: Barokowe środki ekspresji w sztuce religijnej doby baroku w Polsce,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Rzym barokowy,
o. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec – wykład: Perypetie kultury u wrót baroku,
ks. prof. dr hab. Józef St. Tischner (Instytut Papieski w Krakowie) – wykład: Dylematy sztuki chrześcijańskie,
artystka malarka Teresa Stankiewicz – wykład: Rysunek – obraz – polichromia.


21-23.VI. – Dni Kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

W programie projekcja filmów o sztuce USA ze zbiorów Ambasady Amerykańskiej w Warszawie,
Nancy Harpern – spotkanie autorskie z artystką,
prof. dr hab. Marian M. Drozdowski – wykład: Stosunki polsko-amerykańskie w latach 1919-39
prof. dr hab. Longin Pastusiak (PAN) – wykład: Wszystko o prezydentach Stanów Zjednoczonych i coś więcej,
dr Piotr Szubert (ASPw Warszawie) – wykład: Sztuka XVIII i XIX wieku w Stanach Zjednoczonych,
mgr Kazimierz Kołomyja-Run – Mój pobyt w USA – wykład ilustrowany filmem,
mgr Marian Rumin (BWA w Kielcach) – wykład: sztuka XX wieku w USA,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Zbiory Metropolitan Museum of Art.


1994
21-23.II. – Dni Kultury Współczesnej

o. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec – wykład: Rozumienie kultury,
dr hab. Henryk Kiereś (KUL) – wykład: Teoria sztuki wobec sztuki nowoczesnej, tzw. Antysztuki,
Paweł Pierściński – spotkanie z artystą fotografikiem,
Józef Tejchma – wykład: Doświadczenia i wspomnienia byłego ministra kultury,
prof. Jan Kucz (ASP w Warszawie) – spotkanie autorskie,
mgr Marian Rumin (BWA w Kielcach) – wykład: Polska sztuka współczesna,
dr Lech Grabowski (ASP w Warszawie) – wykład: Polska rzeźba współczesna,
prof. Marian Nowiński (ASP w Warszawie) – wykład: Anatomia znaku.


21-23.IV. - Dni Kultury Niemieckiej

prof. dr hab. Lech Kalinowski (UJ) – wykład: Średniowieczne malarstwo witrażowe w Niemczech,
dr Lechosław Lameński (KUL) – wykład: Niemiecki romantyzm i ekspresjo-nizm,
prof. Józef Szajna (ASP w Warszawie) – wykład: Holokaust w sztuce Szajny,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (ASP w Krakowie) – wykład: Malarstwo i rzeźba niemiecka pomiędzy gotykiem a barokiem,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład; Monachium jako Mekka artystów XIX wieku,
mgr Marian Rumin (BWA w Kielcach) – wykład: Bauhaus – idea i praktyka szkoły artystycznej,
dr Waldemar Broniewski (UW) – wykład: Współczesna sztuka niemiecka.


1995
21-23.II. – Dni Kultury Antycznej

dr Leonard Owczarek – wykład,
prof. Daniel Próchniak – wykład,
ks. dr hab. Julisław Łukomski – wykład,
dr Henryk Witczak – wykład,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład.


1996
27-29.II. – Dni Kultury Średniowiecznej

ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL) – wykład: Iluminacja Biblii w średniowieczu,
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (UW) – wykład: Kultura rycerska,
prof. dr hab. Bronisław Geremek (PAN) – wykład: Średniowieczne podstawy idei europejskiej,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (ASP w Krakowie) – wykład: Różne oblicza architektury gotyckiej,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich) – wykład: Jerozolima i krucjaty,
dr Daniel Próchniak (KUL) – wykład: Sztuka bizantyjska a sztuka Zachodu.


2-6.IX. –Dni Kultury Skandynawskiej

Wystąpienie Gunnara Haglunda, II Sekretarza Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie,
Joanna Trzcińska-Mejor (Min. Spraw Zagr.) – wykład: Kultura i sztuka Finlandii,
prof. dr hab. Ryszard Czarny (senator RP) – wykład: Społeczno-kulturowe cechy Szwedów i Szwecji,
Marek Skotarski (ASP w Łodzi) – wykład: Współczesna plastyka duńska,
dr Łukasz Kossowski (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie) - wykład: TOTEN MESSE – Munch , Weiss Przybyszewski.


1997
4-6.III. – Dni Kultury Renesansowej

prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich) – wykład: Bitwy w sztuce renesansu,
dr Jacek Frejlich (KUL) – wykład: Protestanci a sztuka w Polsce XVI wieku,
ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach) – wykład: Sprawa Galileusz – lekcja dla współczesnych,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (ASP w Krakowie) – wykład: Renesans południa i północy w architekturze i sztukach pięknych,
prof. dr hab. Stanisław Żak (WSP w Kielcach) – wykład: Koncepcje państwa w kazaniach sejmowych Piotra Skargi i innych pisarzy,
Marek Toporowski (Warszawa) – klawesyn: Koncert muzyki renesansowej.
18-19.XI. – Dni Kultury Koreańskiej
mgr Beata Romanowicz (Muzeum Narodowe w Krakowie) – wykład,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład.


1998
3-5.III. – Dni Kultury Nowożytnej

o. dr Jan Golonka (Kurator zbiorów na Jasnej Górze) – wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (ASP w Krakowie) – wykład,
dr Jacek Gajewski (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie) – wykład,
prof. dr hab. Stanisław Żak – wykład.
1-2.IX. – Dni Kultury Austriackiej
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład.


1999
2-4.III. – Dni Kultury Nowoczesnej

prof. dr hab. Stanisław Żak (WSP w Kielcach) – wykład: Relacje między malarstwem a literaturą na przełomie XIX i XX wieku,
dr hab. Lechosław Lameński (KUL) – wykład: Polacy w Monachium - II połowa XIX wieku,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich) – wykład: Stanisław Wyspiański jako przełomowy twórca kultury narodowej,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład: Sztuka polska na przełomie wieków. Pożegnanie stylu i początek wielości bez jedności,
prof. dr hab. Adam Massalski (WSP w Kielcach) – wykład: Szkolnictwo artystyczne na ziemiach polskich w XIX wieku,
Irena Czubek – koncert, harfa.
1-3.IX. Dni Kultury Śródziemnomorskiej
ks. dr hab. Stanisław Bielecki – wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład.


2000
7-9.III. – Dni Kultury współczesnej

Joanna Bojarska (Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie) – wykład: 20-lecie międzywojenne – ubiór ilustracją epoki,
prof. dr hab. Stanisław Żak (WSP w Kielcach) – wykład: Co to jest postmodernizm?,
Ryszard Miernik – spotkanie autorskie: O artyście rzeźbiarzu Auguście Zamoyskim,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Picasso – destruktor i twórca XX wieku,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład: czy istnieje w Europie sztuka secesyjna?,
dr hab. Lechosław Lameński (KUL) – wykład; Nurty w sztuce polskiej 20-lecia międzywojennego.
2001
6-8.III. – Dni Kultury Starożytnej
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład.


2002
5-7.III. – Dni Kultury Średniowiecznej

prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Narodowe w Krakowie) – wykład: Rycerstwo średniowieczne,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład: Późny gotyk jako ostatnia faza gotyku w Europie,
ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL) – wykład: Czy biblia pauperum była księgą dla analfabetów?,
prof. dr hab. Adam Massalski (Akademia Świętokrzyska) – wykład: Los ucznia szkoły średniowiecznej,
Muzyka liturgiczna w średniowieczu koncert w wykonaniu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.


2003
4-6.III. – Dni Kultury Nowożytnej

prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Narodowe w Krakowie) – wykład: Narodziny nowożytnych muzeów,
dr Marzena Wydrych (Akademia Świętokrzyska) – wykład: Barok a renesans – teksty i konteksty,
mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Narodowe w Kielcach) – wykład: Grand Tour. O podróżach o kolekcjonerstwie,
mgr Joanna Bojarska (Państwowa Wyższa Szkoła Filmu TV i Teatru w Łodzi) – wykład: Życie codzienne w epoce renesansu,
dr Jan Główka (Muzeum Narodowe w Kielcach) – wykład: Herb Kielc. Z dziejów heraldyki samorządowej,
Występ Dziewczęcego Chóru Kameralnego Portamento, MDK Starachowice, dyrygent Magdalena Mrózek.

2004
2-4.III. – Dni Kultury Nowoczesnej

dr hab. Wojciech Balus (UJ) – wykład: Pejzaż w malarstwie XIX wieku – odmiany i treści,
W olśniewającym świetle. Van Gogh w Arles – film,
dr hab. Lechosław Lameński (KUL) – wykład: Rewolucja impresjonistyczna,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich) – wykład: Mit bohatera w sztuce romantycznej,
Niespokojne oko. Eugene Delacroix – film,
dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet St. Wyszyńskiego) – wykład: Rzeźba przełomu XIX i XX wieku,
Turner w Tate Gallery – film,
dr Piotr Rosiński (Akademia Świętokrzyska) – wykład: O sztuce u Żeromskiego,
Ach ta secesja – żywy obraz, występ Teatru Na schodach,
Chwile ciszy Maneta – film,
mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Narodowe w Kielcach) – wykład: Pomiędzy przeszłością a przyszłością. Sztuka modernizmu,
Człowiek i góra. Cezanne – film.

2005
1-3.III. – Dni Kultury Współczesnej

mgr Aleksandra Bilińska (Akademia Muzyczna w Katowicach) – wykład: Muzyka elektroniczna – krótki zarys historii,
Tomasz Opałka – prezentacja: Dwa wszechświaty:muzyka akustyczna i komputerowa – tradycja a nowoczesność,
prof. Tomasz Sikorski (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Akademia Świętokrzyska) – wykład: Media, Multimedia, Intermedia,
mgr Bartosz Kowalski Banasiewicz – Pomiędzy postępem techniki a „duszą starej maszyny” – prezentacja utworu „Soul of the old machine” na taśmę,
prof. Lidia Zielińska (Akademia Muzyczna w Poznaniu) – wykład: Filmy dla ucha. Muzyka dla oka,
Magdalena Michalska – prezentacja: Muzyczne programy komputerowe jako narzędzie w samokształceniu,
mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Narodowe w Kielcach) wykład: Kolor w sztuce współczesnej,
Prezentacja uczniów: 60 lat kina polskiego,
Film: Orkiestra reż. Zbigniew Rybczyński
prof. Leszek Mądzik (Scena Plastyczna KUL) - wykład: Pogranicza teatru,
prof. Krzysztof Hejke (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi) – wykład: Fotografia autorska,
dr hab. Lechosław Lameński (KUL) – wykład: Polska awangarda konstruktywistyczna – grupa Blok, Preasens, a.r.

2006
7-8.III - Dni Kultury Antycznej

prof. dr hab. Tomasz Mikocki (UW) – wykład: Arkadia w Polsce. XVIII- wieczny antyczny ogród i jego słynne rzeźby,
Konkurs: Świat antyczny – najsłabsze ogniwo,
Ptaki Stymfalijskie – spektakl teatru ECCE HOMO,
Improwizacja taneczna – w wykonaniu uczniów,
mgr Marian Gucwa (Muzeum Narodowe w Kielcach) – wykład: Greckie zabytki Sycylii,
Dni Kultury muzycznie: rekonstrukcja greckich zabytków muzycznych,
Antygona – spektakl Teatru ECCE HOMO.


2007
7-8.III. – Dni Kultury Średniowiecznej

mgr Dariusz Kalina (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – Kielce) – wykład: Średniowieczne miasto – np. Chęciny,
film: Dzieje kultury polskiej – Średniowiecze,
dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka (UJ) - wykład Bizantyńskie freski w czasach Jagiełły,
dr Katarzyna Płonka-Bałus (Muzeum Książąt Czartoryskich) – wykład: Średniowieczny obyczaj rycerski w miniaturach „Księgi o turniejach”
Dobrego króla René (1409-1480),
Wybraniec – spektakl Teatru ECCE HOMO.


2008
4-5.III. – Dni Kultury Nowożytnej

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) – wykład: Wielkie podróżowanie – w pogoni za sztuką XVI i XVII wieku,
Leonardo da Vinci – film,
ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL) – wykład: Nowe impulsy w ikonografii chrześcijańskiej po soborze trydenckim,
dr Damian Konicki (Państwowa Szkoła Muzyczna w Kielcach) – wykład: Architektura i wystrój plastyczny prospektów organowych jako uzewnętrznie-nie przekształceń stylistycznych i formalnych w muzyce od XVII do XIX wieku
Michał Anioł Bounarroti – film,
Dariusz Kalina ((Regionalny Ośrodek Badań I Dokumentacji Zabytków w Kielcach) – Siedemnastowieczna siedziba pańska na ziemi świętokrzyskiej,
Bernini – film,
dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie) – wykład: Schemat analizy formalnej dzieła rzeźbiarskiego,
Lidia Konicka (Państwowa Szkoła Muzyczna w Kielcach) – Malarstwo dźwiękowe w renesansie na przykładach pieśni onomatopeicznej,
Koncert muzyki kameralnej (Orkiestra Kameralna Camerata Scholarum), przyg. Wojciech Zdyb, prowadzenie Katarzyna Szymczyk,
Rekonstrukcja tańców renesansowych – pawana i gawot, w wyk. Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia pod kier. Marzeny Ludwikowskiej i Jolanty Głąb oraz tańce w aranżacji na instrumenty dęte pod kier. Krzysztofa Jończyka.


2009
4-5.III. – Dni Kultury Nowoczesnej

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) – Taniec Salome na progu nowoczesności,
mgr Lidia Konicka, mgr Małgorzata Kowalska, mgr Katarzyna Sroka (Państwowa Szkoła Muzyczna w Kielcach) – Schubertiada – spotkanie z Franciszkiem Schubertem i jego muzyką – koncert,
Fryderyk Chopin – wieczny romantyk – I część koncertu fortepianowego e-moll F. Chopina (Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Kielcach,
Camerata Scholarium – Koncert Orkiestry Kameralnej przy PSM II st.
mgr Marta Romanowska (Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum St. Wyspiańskiego) – wykład: Motyw narodzin i śmierci w twórczości Stanisława Wyspiańskiego,
Wielka kolekcja sławnych malarzy – romantycy – film,
prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW) – wykład: Cóż po Matejce?.


2010
3-4.III – Dni Kultury Współczesnej

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) – wykład: Żyć nowocześnie. Mieszkać nowocześnie,
Koncert Orkiesrty Kameralnej Camerata Scholarium działającej przy PSM w Kielcach, w programie utwory kompozytorów XX wieku, dyrygent: mgr Wojciech Zdyb, prowadzenie koncertu: mgr Katarzyna Szymczyk,
prof. Wiesław Łuczaj (Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach) – wykład: Przestrzeń trójwymiarowa w sztuce współczesnej,
Rene Margritte – wybitny surrealista – film,

prof. Włodzimierz Cygan – (ASP w Gdańsku) – wykład i prezentacja: Mówić językiem tkaniny

1985
8-11.I. – Dni Kultury Antycznej

Anna Skaros – występ aktorki w Monologu Kasandry,
Ewa Krasnodębska – występ aktorki: Śpiew Afrodyty,
Irena Jun – Antyk i jego cecha w literaturze polskiej,
dr Barbara Gąssowska (UW) – wykład: Sztuka grecka,
mgr Jacek Szelegejd (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie) – wykład: Ikonograficzne i stylistyczne pokrewieństwo malarstwa Orisy i Bali,
dr Tadeusz Gołdowski (ATK) – wykład: Życie codzienne w Egipcie faraońskim w świetle zabytków archeologicznych,
mgr Antoni Mierzejewski – wykład: Kultura starożytnej Mezopotamii,
prof. dr hab. Anna Sadurska (Instytut Archeologii Śródziemnomorskiej ) i dr Elżbiety Starkiewicz (UW) – wykład: Kosmowizja a architektura w cywilizacjach Mezoameryki.


1986
3-7.III – Dni Kultury Średniowiecznej

prof. Władysław Smoleń (KUL) – wykład: Wielokierunkowe wartości sztuki średniowiecznej,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski (UJ) – wykład: Turniej rycerski,
ks. mgr Ryszard Knapiński (Muzeum Diecezjalne w Płocku) – wykład: Symbolika średniowiecznych drzwi kościelnych na przykładzie Drzwi Płockich,
mgr Ryszard de Latour – wykład: Meble średniowieczne,
dr Kinga Szczepkowska (ATK) – wykład: Architektura gotycka,
dr Jerzy Pietrusiński (PAN) – wykład: Wartości europejskie sztuki romańskiej,
mgr Marek Machowski (ASP w Warszawie) – wykład: Polska sztuka romańska,
dr Tadeusz Gołgowski (ATK) – wykład: Sztuka bizantyjska,
mgr Henryk Paprocki (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) – wykład: Ikona – forma i symbolika.


1987
11-14.III. – Dni Kultury Renesansowej

W programie koncert muzyki renesansowej w wykonaniu zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach,
dr Kazimierz Kuczman (kustosz Wawelu) – wykład: Wawel renesansowy,
mgr Stefan Waszczyszyn (kustosz Wawelu) – wykład: Arrasy wawelskie,
mgr Ryszard de Latour – wykład: Meblarstwo renesansowe we Włoszech,
prof. dr hab. Bogdan Suchodolski – wykład: Szaleństwo świata, czy szaleństwo człowieka czyli renesansowe niepokoje,
prof. dr hab. Zygmunt Szweykowski (UJ) – wykład: Muzyka w okresie renesansu,
prof. dr hab. Jan Białostocki (Muzeum Narodowe w Warszawie) – wykład: Albrecht Durer, artysta renesansowy na północy Europy,
prof. dr hab. Lech Kalinowski (UJ) - wykład: Giotto – prekursor renesansowy,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Dama z łasiczką.


1988
1-4.III. – Dni Kultury Nowożytnej

W programie koncert muzyki barokowej w wykonaniu kwintetu Państwowej Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach,
prof. Mirosław Niziurski – wykład: Geniusz Bacha,
dr Izabela Samkowa (Instytut Sztuki PAN w Krakowie) – wykład: Renesans czy manieryzm w złotnictwie krakowskim XVI i XVII wieku,
prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (UW) – wykład: Co sztuka polska wniosła do dorobku europejskiego w dobie baroku,
mgr Ryszard de Latour – wykład: Meblarstwo na dworze Ludwika XIV,
mgr Maciej Monkiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie) – wykład: Trzy aspekty holenderskiego malarstwa rodzajowego XVII wieku – exercitatio, ars, natura,
prof. dr hab. Jerzy Szablowski Dyr. Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu) – wykład: Zygmunt August – mecenas sztuki,
prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk (PAN) – wykład: Zasady kształtowania architektury późnobarokowej,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Rolka sztokholmska.

1989
1-3.III. - Dni Kultury i Sztuki Współczesnej

prof. Mirosław Niziurski – wykład: Problemy i meandry muzyki współczesnej,
mgr Marian Rumin – wykład: W poszukiwaniu języka sztuki nowożytnej,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich w Krakowie) - wykład: Mistrz Jan Matejko,
dr Izabela Samkowa – wykład: Cymelia sztuki żydowskiej XIX i XX wieku,
doc. Jan Samek – wykład: Czy znamy polskie rzemiosło artystyczne XIX i XX wieku,
prof. dr hab. Ksawery Piwocki (ASP w Warszawie) – wykład: Co ja myślę o zagadnieniach konserwacji zabytków,
dr Lech Grabowski (ASP w Warszawie) – wykład: Społeczeństwo i sztuka,
prof. dr hab. Piotr Krakowski (UJ) – wykład: Sztuka polska w dwudziestoleciu międzywojennym,
Jerzy Waldorff – spotkanie autorskie, wykład: Cmentarz Powązkowski.

28-30.XI. - Dni Kultury Amerykańskiej

J. H. Brown, konsul USA w Polsce – wykład inauguracyjny: Waszyngton, stolica USA,
Otwarcie wystawy: Amerykańska grafika komputerowa i Współczesna grafika amerykańska,
Projekcja filmów video ze zbiorów Konsulatu USA w Krakowie.


1990
14-16.V. - Dni Kultury Antycznej

prof. dr hab. Anna Sadurska (UW) – wykład: Starożytna Palmyra – sztuka i społeczeństwo,
dr Elżbieta Siarkiewicz (UW) – wykład: Bogowie i ludzie prekolumbijskiego Meksyku,
dr Antoni Mierzejewski (Muzeum Narodowe w Warszawie) – wykład: Kultura starożytnej Mezopotamii,
dr Jerzy Mańkowski (UW) – wykład: Homer – pamięć przeszłości w nowym widzeniu świata,
mgr Adam Latusek (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie) – wykład: Kultura Lameńska w Mongolii,
prof. dr hab. Ludwik Press (UW) – wykład: Rzymski szpital legionowy,
doc. dr hab. Jan Samek – wykład: Antyk w sztuce polskiego drugiego Tysiąclecia,
prof. dr hab. Aleksander Krawczuk (UJ) – wykład: Świat antyczny.


1991
18-21.III. – Dni Kultury Średniowiecznej

dr Bożena Kuklińska (KUL) – wykład: Średniowieczne wyposażenie kościoła NMP w Gdańsku,
ks. prof. dr hab. Władysław Smoleń – wykład: Wielokierunkowe wartości sztuki średniowiecznej,
prof. dr hab. Lech Kalinowski (UJ) - wykład: Kolor w sztuce wczesnego średniowiecza,
dr Izabela Samkowa – wykład: Stara synagoga w Krakowie i jej oddziały-wanie,
doc. dr Jan Samek – wykład: Średniowieczne rzemiosło artystyczne w Polsce,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Etos rycerski,
dr Zbigniew Bania (ATK) – wykład: Polska architektura gotycka czasów Kazimierza Wielkiego,
dr Stanisława Gomulanka (KUL) – wykład: Haft w średniowieczu.


23-27.IX. – Dni Kultury Żydowskiej

W programie fragmenty spektaklu Teatru Żydowskiego w Warszawie pt.: Świat moich marzeń,
prof. dr hab. Maurycy Horn (Żydowski Instytut Historyczny) – wykład: Kultura umysłowa Żydów polskich w okresie renesansu
dr Izabela Samkowa – wykład: Święta i obrzędy w sztuce żydowskiej oraz: Krakowskie judaica i Sztuka żydowska w Polsce od czasów emancypacji,
dr Regina Renz (WSP w Kielcach) – wykład: Żydowska społeczność małomiasteczkowa w województwie kieleckim w latach międzywojennych,
mgr Barbara Kalfas (Zakład Konserwacji Tkaniny Zabytkowej w Krakowie) – wykład: Zabytkowe tkaniny i hafty synagogalne oraz: Męski strój modlitewny oraz codzienne stroje Żydów i Żydówek polskich,
prof. dr hab. Jan Samek (UJ) – wykład: Sztuka żydowska – sztuka polska,
dr Andrzej Krzysztof Link-Lenczowski (UJ) – wykład: Żydzi w dobie kryzysu Rzeczypospolitej Szlacheckiej w wieku XVII i XVIII,
mgr inż. Arch. Eleonora Bergman (Żydowski Instytut Historyczny) – wykład: Miasteczko Góra Kalwaria,
dr Adam Pękala (Urząd Konserwatora Woj. w Radomiu) – wykład: Zabytki żydowskie w kieleckiem i radomskiem – inwentaryzacja i konserwacja,
dr hab. Jerzy Wyrozumski (UJ) – wykład: Żydzi w polskim średniowieczu,
dr Zygmunt Hofman (ŻIH) – wykład: Holokaust po czterdziestu latach,
doc. dr hab. Marian Fuks – wykład: Muzyka żydowska.

1992
11-13.III. – Dni Kultury Renesansowej poświęcone pamięci Jana Białostockiego

W programie montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Kochanowskiego w wykonaniu Małgorzaty Biesagi, Edwarda Kusztala i Jerzego Smolińskiego,
prof. dr hab. Jan Samek – wykład: Renesansowe rzemiosło artystyczne w Polsce,
dr Stanisława Gomulanka (KUL) – wykład: Ubiór w Złotym Wieku,
doc. dr hab. Adam Małkiewicz (UJ) – wykład: Siedemnastowieczne malarstwo weneckie,
ks. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec (KUL) – wykład: Idee renesansu,
prof. dr hab. Lech Kalinowski (UJ) – wykład: Kaplica Sykstyńska,
prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk (PAN) – wykład: Zamość – miasto renesansu,
dr Mieczysław Morka (PAN) – wykład: Wzorce graficzne w polskim malarstwie renesansowym,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich w Krakowie) – wykład: Florencja – kolebka renesansu.


29.IX.-2.X. – Dni Kultury Chrześcijańskiej

ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski (Seminarium Duchowne w Kielcach) – wykład: Sobór Watykański II o kulturze,
ks. prof. Daniel Olszewski (Seminarium Duchowne w Kielcach) – wykład: Tradycje kultury religijnej na Kielecczyźnie,
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Henryk Sedlak – wykład: Nauka jako sztuka,
prof. Stanisław Rodziński (ASP w Krakowie) – wykład: Refleksje na temat sztuki religijnej,
o. dr Jan Golonka (Kurator zbiorów na Jasnej Górze) – wykład: Historia kaplicy NMP na Jasnej Górze oraz Jasnogórski ołtarz Królowej Polski z XVII wieku,
ks. prof. Zygmunt Nocoń (Seminarium Duchowne w Kielcach) – wykład: Sakralne zabytki Diecezji Kieleckiej,
prof. Wincenty Kućma (ASP w Krakowie) – wykład: Własne realizacje rzeźby sakralnej,
dr Elżbieta Jastrzębowska (UW) – wykład: Początki sztuki chrześcijańskiej,
o. Dominik Łuszczyk (Jasna Góra w Częstochowie) – wykład: Ikonografia Maryjna,
prof. dr hab. Jacek Woźniakowski (Międzynarodowe Centrum Sztuki w Krakowie) – wykład: Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Biblia biskupa Bernarda Maciejowskiego.


1993
8-10.III. – Dni Kultury Nowożytnej

W programie spotkanie autorskie z ks. Janem Twardowskim i Jerzym Nowosielskim,
ks. prof. dr hab. Janusz St. Pasierb (ATK) – wykład: Obecność chrześcijaństwa w kulturze,
prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (UW) – wykład: Barokowe środki ekspresji w sztuce religijnej doby baroku w Polsce,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Rzym barokowy,
o. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec – wykład: Perypetie kultury u wrót baroku,
ks. prof. dr hab. Józef St. Tischner (Instytut Papieski w Krakowie) – wykład: Dylematy sztuki chrześcijańskie,
artystka malarka Teresa Stankiewicz – wykład: Rysunek – obraz – polichromia.


21-23.VI. – Dni Kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

W programie projekcja filmów o sztuce USA ze zbiorów Ambasady Amerykańskiej w Warszawie,
Nancy Harpern – spotkanie autorskie z artystką,
prof. dr hab. Marian M. Drozdowski – wykład: Stosunki polsko-amerykańskie w latach 1919-39
prof. dr hab. Longin Pastusiak (PAN) – wykład: Wszystko o prezydentach Stanów Zjednoczonych i coś więcej,
dr Piotr Szubert (ASPw Warszawie) – wykład: Sztuka XVIII i XIX wieku w Stanach Zjednoczonych,
mgr Kazimierz Kołomyja-Run – Mój pobyt w USA – wykład ilustrowany filmem,
mgr Marian Rumin (BWA w Kielcach) – wykład: sztuka XX wieku w USA,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Zbiory Metropolitan Museum of Art.


1994
21-23.II. – Dni Kultury Współczesnej

o. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec – wykład: Rozumienie kultury,
dr hab. Henryk Kiereś (KUL) – wykład: Teoria sztuki wobec sztuki nowoczesnej, tzw. Antysztuki,
Paweł Pierściński – spotkanie z artystą fotografikiem,
Józef Tejchma – wykład: Doświadczenia i wspomnienia byłego ministra kultury,
prof. Jan Kucz (ASP w Warszawie) – spotkanie autorskie,
mgr Marian Rumin (BWA w Kielcach) – wykład: Polska sztuka współczesna,
dr Lech Grabowski (ASP w Warszawie) – wykład: Polska rzeźba współczesna,
prof. Marian Nowiński (ASP w Warszawie) – wykład: Anatomia znaku.


21-23.IV. - Dni Kultury Niemieckiej

prof. dr hab. Lech Kalinowski (UJ) – wykład: Średniowieczne malarstwo witrażowe w Niemczech,
dr Lechosław Lameński (KUL) – wykład: Niemiecki romantyzm i ekspresjo-nizm,
prof. Józef Szajna (ASP w Warszawie) – wykład: Holokaust w sztuce Szajny,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (ASP w Krakowie) – wykład: Malarstwo i rzeźba niemiecka pomiędzy gotykiem a barokiem,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład; Monachium jako Mekka artystów XIX wieku,
mgr Marian Rumin (BWA w Kielcach) – wykład: Bauhaus – idea i praktyka szkoły artystycznej,
dr Waldemar Broniewski (UW) – wykład: Współczesna sztuka niemiecka.


1995
21-23.II. – Dni Kultury Antycznej

dr Leonard Owczarek – wykład,
prof. Daniel Próchniak – wykład,
ks. dr hab. Julisław Łukomski – wykład,
dr Henryk Witczak – wykład,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład.


1996
27-29.II. – Dni Kultury Średniowiecznej

ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL) – wykład: Iluminacja Biblii w średniowieczu,
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (UW) – wykład: Kultura rycerska,
prof. dr hab. Bronisław Geremek (PAN) – wykład: Średniowieczne podstawy idei europejskiej,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (ASP w Krakowie) – wykład: Różne oblicza architektury gotyckiej,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich) – wykład: Jerozolima i krucjaty,
dr Daniel Próchniak (KUL) – wykład: Sztuka bizantyjska a sztuka Zachodu.


2-6.IX. –Dni Kultury Skandynawskiej

Wystąpienie Gunnara Haglunda, II Sekretarza Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie,
Joanna Trzcińska-Mejor (Min. Spraw Zagr.) – wykład: Kultura i sztuka Finlandii,
prof. dr hab. Ryszard Czarny (senator RP) – wykład: Społeczno-kulturowe cechy Szwedów i Szwecji,
Marek Skotarski (ASP w Łodzi) – wykład: Współczesna plastyka duńska,
dr Łukasz Kossowski (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie) - wykład: TOTEN MESSE – Munch , Weiss Przybyszewski.


1997
4-6.III. – Dni Kultury Renesansowej

prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich) – wykład: Bitwy w sztuce renesansu,
dr Jacek Frejlich (KUL) – wykład: Protestanci a sztuka w Polsce XVI wieku,
ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach) – wykład: Sprawa Galileusz – lekcja dla współczesnych,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (ASP w Krakowie) – wykład: Renesans południa i północy w architekturze i sztukach pięknych,
prof. dr hab. Stanisław Żak (WSP w Kielcach) – wykład: Koncepcje państwa w kazaniach sejmowych Piotra Skargi i innych pisarzy,
Marek Toporowski (Warszawa) – klawesyn: Koncert muzyki renesansowej.
18-19.XI. – Dni Kultury Koreańskiej
mgr Beata Romanowicz (Muzeum Narodowe w Krakowie) – wykład,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład.


1998
3-5.III. – Dni Kultury Nowożytnej

o. dr Jan Golonka (Kurator zbiorów na Jasnej Górze) – wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (ASP w Krakowie) – wykład,
dr Jacek Gajewski (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie) – wykład,
prof. dr hab. Stanisław Żak – wykład.
1-2.IX. – Dni Kultury Austriackiej
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład.


1999
2-4.III. – Dni Kultury Nowoczesnej

prof. dr hab. Stanisław Żak (WSP w Kielcach) – wykład: Relacje między malarstwem a literaturą na przełomie XIX i XX wieku,
dr hab. Lechosław Lameński (KUL) – wykład: Polacy w Monachium - II połowa XIX wieku,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich) – wykład: Stanisław Wyspiański jako przełomowy twórca kultury narodowej,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład: Sztuka polska na przełomie wieków. Pożegnanie stylu i początek wielości bez jedności,
prof. dr hab. Adam Massalski (WSP w Kielcach) – wykład: Szkolnictwo artystyczne na ziemiach polskich w XIX wieku,
Irena Czubek – koncert, harfa.
1-3.IX. Dni Kultury Śródziemnomorskiej
ks. dr hab. Stanisław Bielecki – wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład.


2000
7-9.III. – Dni Kultury współczesnej

Joanna Bojarska (Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie) – wykład: 20-lecie międzywojenne – ubiór ilustracją epoki,
prof. dr hab. Stanisław Żak (WSP w Kielcach) – wykład: Co to jest postmodernizm?,
Ryszard Miernik – spotkanie autorskie: O artyście rzeźbiarzu Auguście Zamoyskim,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład: Picasso – destruktor i twórca XX wieku,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład: czy istnieje w Europie sztuka secesyjna?,
dr hab. Lechosław Lameński (KUL) – wykład; Nurty w sztuce polskiej 20-lecia międzywojennego.
2001
6-8.III. – Dni Kultury Starożytnej
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. – wykład,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład.


2002
5-7.III. – Dni Kultury Średniowiecznej

prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Narodowe w Krakowie) – wykład: Rycerstwo średniowieczne,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski – wykład: Późny gotyk jako ostatnia faza gotyku w Europie,
ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL) – wykład: Czy biblia pauperum była księgą dla analfabetów?,
prof. dr hab. Adam Massalski (Akademia Świętokrzyska) – wykład: Los ucznia szkoły średniowiecznej,
Muzyka liturgiczna w średniowieczu koncert w wykonaniu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.


2003
4-6.III. – Dni Kultury Nowożytnej

prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Narodowe w Krakowie) – wykład: Narodziny nowożytnych muzeów,
dr Marzena Wydrych (Akademia Świętokrzyska) – wykład: Barok a renesans – teksty i konteksty,
mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Narodowe w Kielcach) – wykład: Grand Tour. O podróżach o kolekcjonerstwie,
mgr Joanna Bojarska (Państwowa Wyższa Szkoła Filmu TV i Teatru w Łodzi) – wykład: Życie codzienne w epoce renesansu,
dr Jan Główka (Muzeum Narodowe w Kielcach) – wykład: Herb Kielc. Z dziejów heraldyki samorządowej,
Występ Dziewczęcego Chóru Kameralnego Portamento, MDK Starachowice, dyrygent Magdalena Mrózek.

2004
2-4.III. – Dni Kultury Nowoczesnej

dr hab. Wojciech Balus (UJ) – wykład: Pejzaż w malarstwie XIX wieku – odmiany i treści,
W olśniewającym świetle. Van Gogh w Arles – film,
dr hab. Lechosław Lameński (KUL) – wykład: Rewolucja impresjonistyczna,
prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun. (Muzeum Czartoryskich) – wykład: Mit bohatera w sztuce romantycznej,
Niespokojne oko. Eugene Delacroix – film,
dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet St. Wyszyńskiego) – wykład: Rzeźba przełomu XIX i XX wieku,
Turner w Tate Gallery – film,
dr Piotr Rosiński (Akademia Świętokrzyska) – wykład: O sztuce u Żeromskiego,
Ach ta secesja – żywy obraz, występ Teatru Na schodach,
Chwile ciszy Maneta – film,
mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Narodowe w Kielcach) – wykład: Pomiędzy przeszłością a przyszłością. Sztuka modernizmu,
Człowiek i góra. Cezanne – film.

2005
1-3.III. – Dni Kultury Współczesnej

mgr Aleksandra Bilińska (Akademia Muzyczna w Katowicach) – wykład: Muzyka elektroniczna – krótki zarys historii,
Tomasz Opałka – prezentacja: Dwa wszechświaty:muzyka akustyczna i komputerowa – tradycja a nowoczesność,
prof. Tomasz Sikorski (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Akademia Świętokrzyska) – wykład: Media, Multimedia, Intermedia,
mgr Bartosz Kowalski Banasiewicz – Pomiędzy postępem techniki a „duszą starej maszyny” – prezentacja utworu „Soul of the old machine” na taśmę,
prof. Lidia Zielińska (Akademia Muzyczna w Poznaniu) – wykład: Filmy dla ucha. Muzyka dla oka,
Magdalena Michalska – prezentacja: Muzyczne programy komputerowe jako narzędzie w samokształceniu,
mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Narodowe w Kielcach) wykład: Kolor w sztuce współczesnej,
Prezentacja uczniów: 60 lat kina polskiego,
Film: Orkiestra reż. Zbigniew Rybczyński
prof. Leszek Mądzik (Scena Plastyczna KUL) - wykład: Pogranicza teatru,
prof. Krzysztof Hejke (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi) – wykład: Fotografia autorska,
dr hab. Lechosław Lameński (KUL) – wykład: Polska awangarda konstruktywistyczna – grupa Blok, Preasens, a.r.

2006
7-8.III - Dni Kultury Antycznej

prof. dr hab. Tomasz Mikocki (UW) – wykład: Arkadia w Polsce. XVIII- wieczny antyczny ogród i jego słynne rzeźby,
Konkurs: Świat antyczny – najsłabsze ogniwo,
Ptaki Stymfalijskie – spektakl teatru ECCE HOMO,
Improwizacja taneczna – w wykonaniu uczniów,
mgr Marian Gucwa (Muzeum Narodowe w Kielcach) – wykład: Greckie zabytki Sycylii,
Dni Kultury muzycznie: rekonstrukcja greckich zabytków muzycznych,
Antygona – spektakl Teatru ECCE HOMO.


2007
7-8.III. – Dni Kultury Średniowiecznej

mgr Dariusz Kalina (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – Kielce) – wykład: Średniowieczne miasto – np. Chęciny,
film: Dzieje kultury polskiej – Średniowiecze,
dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka (UJ) - wykład Bizantyńskie freski w czasach Jagiełły,
dr Katarzyna Płonka-Bałus (Muzeum Książąt Czartoryskich) – wykład: Średniowieczny obyczaj rycerski w miniaturach „Księgi o turniejach”
Dobrego króla René (1409-1480),
Wybraniec – spektakl Teatru ECCE HOMO.


2008
4-5.III. – Dni Kultury Nowożytnej

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) – wykład: Wielkie podróżowanie – w pogoni za sztuką XVI i XVII wieku,
Leonardo da Vinci – film,
ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL) – wykład: Nowe impulsy w ikonografii chrześcijańskiej po soborze trydenckim,
dr Damian Konicki (Państwowa Szkoła Muzyczna w Kielcach) – wykład: Architektura i wystrój plastyczny prospektów organowych jako uzewnętrznie-nie przekształceń stylistycznych i formalnych w muzyce od XVII do XIX wieku
Michał Anioł Bounarroti – film,
Dariusz Kalina ((Regionalny Ośrodek Badań I Dokumentacji Zabytków w Kielcach) – Siedemnastowieczna siedziba pańska na ziemi świętokrzyskiej,
Bernini – film,
dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie) – wykład: Schemat analizy formalnej dzieła rzeźbiarskiego,
Lidia Konicka (Państwowa Szkoła Muzyczna w Kielcach) – Malarstwo dźwiękowe w renesansie na przykładach pieśni onomatopeicznej,
Koncert muzyki kameralnej (Orkiestra Kameralna Camerata Scholarum), przyg. Wojciech Zdyb, prowadzenie Katarzyna Szymczyk,
Rekonstrukcja tańców renesansowych – pawana i gawot, w wyk. Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia pod kier. Marzeny Ludwikowskiej i Jolanty Głąb oraz tańce w aranżacji na instrumenty dęte pod kier. Krzysztofa Jończyka.


2009
4-5.III. – Dni Kultury Nowoczesnej

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) – Taniec Salome na progu nowoczesności,
mgr Lidia Konicka, mgr Małgorzata Kowalska, mgr Katarzyna Sroka (Państwowa Szkoła Muzyczna w Kielcach) – Schubertiada – spotkanie z Franciszkiem Schubertem i jego muzyką – koncert,
Fryderyk Chopin – wieczny romantyk – I część koncertu fortepianowego e-moll F. Chopina (Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Kielcach,
Camerata Scholarium – Koncert Orkiestry Kameralnej przy PSM II st.
mgr Marta Romanowska (Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum St. Wyspiańskiego) – wykład: Motyw narodzin i śmierci w twórczości Stanisława Wyspiańskiego,
Wielka kolekcja sławnych malarzy – romantycy – film,
prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW) – wykład: Cóż po Matejce?.


2010
3-4.III – Dni Kultury Współczesnej

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) – wykład: Żyć nowocześnie. Mieszkać nowocześnie,
Koncert Orkiesrty Kameralnej Camerata Scholarium działającej przy PSM w Kielcach, w programie utwory kompozytorów XX wieku, dyrygent: mgr Wojciech Zdyb, prowadzenie koncertu: mgr Katarzyna Szymczyk,
prof. Wiesław Łuczaj (Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach) – wykład: Przestrzeń trójwymiarowa w sztuce współczesnej,
Rene Margritte – wybitny surrealista – film,

prof. Włodzimierz Cygan – (ASP w Gdańsku) – wykład i prezentacja: Mówić językiem tkaniny