wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Lata monograficzne

Wieloletnią tradycją szkoły, zapoczątkowaną przez śp. dyrektora Tadeusza Maja, jest nauczanie w systemie lat monograficznych. W latach dziewięćdziesiątych tematem przewodnim były różnorodne kręgi kulturowe. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli-plastyków poszukiwali tam właśnie inspiracji twórczych do swoich prac. Od roku 2000 temat przewodni wprowadzany był w związku ze szczególnie ważnymi wydarzeniami. W roku przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej oczywistym wyzwaniem było dziedzictwo kulturowe Europy, a w roku śmierci Jana Pawła II myśli zawarte w Jego ostatnim dziele – „Pamięć i Tożsamość”. W pozostałych latach uwaga koncentrowała się na lokalnych tradycjach ziemi świętokrzyskiej.

Kolejne lata monograficzne:

1990/91 Rok 200-lecia Konstytucji 3 Maja

1991/92 Rok Kultury Żydowskiej

1992/93 Rok Kultury Chrześcijańskiej

1993/94 Rok Kultury Amerykańskiej

1994/95 Rok Kultury Niemieckiej

1995/96 Rok Obchodów 50-lecia Szkoły

1996/97 Rok Kultury Skandynawskiej

1997/98 Rok Kultury Koreańskiej

1998/99 Rok Kultury Austriackiej

1999/00 Rok Kultury Śródziemnomorskiej

2000/01 Rok Świętokrzyski

2001/02 Rok Patrona Szkoły

2003/04 Rok Dziedzictwa Kulturowego Europy

2005/06 Pamięć i Tożsamość

2009/10 Rok Świętokrzyski