wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Renowacja nagrobków polskich na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem i na cmentarzu bernardyńskim w Wilnie

Renowacja nagrobków polskich była dla uczniów szczególnie cennym doświadczeniem, nie tylko ze względu na stworzenie warunków do pogłębienia umiejętności warsztatowych, ale także z uwagi na świadomość czynnego uczestnictwa w ochronie dziedzictwa narodowego i kulturowego. Z całą pewnością działania te wpłynęły także na kształtowanie postaw patriotycznych. Nie bez znaczenia była również możliwość poznawania przez uczniów niezwykle istotnych w procesie nauczania artystycznego obiektów sztuki, zarówno w Paryżu, jak i w Wilnie.

Renowacja nagrobków polskich na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem

Wykaz odrestaurowanych nagrobków w dniach 10 – 20 września 2007 r.

W latach 2007 i 2008 grupa nauczycieli i uczniów podczas dwukrotnych kilkunastodniowych wyjazdów dokonała renowacji 21 nagrobków wybitnych Polaków, pochowanych na cmentarzu w Montmorency. Prace prowadzone były na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji.

 • Nagrobek B 890 - Towarzystwo Historyczno - Literackie
 • Nagrobek B 894 - Caroline Giedroyć
 • Nagrobek B 893 - Kunegunde Giedroyć
 • Nagrobek B 870 - Romuald X. Giedroyć
 • Nagrobek C 759 - rodzina Bohomolec / Sienkiewicz
 • Nagrobek B 102 - Justin Ostrowski
 • Nagrobek C 737 - rodzina Jurjewicz
 • Nagrobek C 738 - Wojciech Sowiński
 • Nagrobek C 739 - Antoni Oleszczyński
 • Nagrobek B 803 - rodzina Góreckich
 • Nagrobek C 749 - rodzina Stryjeńskich
 • Nagrobek D 443 - rodzina Szermentowskich

Renowację przeprowadzili nauczyciele:

 • - Remigiusz Sennik
 • - Stanisław Kowalczyk

oraz uczniowie:

 • - Kamil Wałcerz
 • - Jan Perliński
 • - Karol Wojciechowski
 • - Michał Jaworski
 • - Patryk Wierzbicki.

Wykaz odrestaurowanych nagrobków w dniach 8 – 20 września 2008 r.

 • Stodułkiewicz nr 730
 • Sienkiewicz Nr 618
 • Chamiec-Jaxa Nr 497
 • Podhajski Nr 668
 • Kosillowski Nr 743
 • Byszewski-Starza Nr 671
 • Lasocki Nr 637
 • Mazewski Nr 670
 • Myrton-Michalski Nr 433

Renowację przeprowadzili nauczyciele:

 • - Remigiusz Sennik
 • - Stanisław Kowalczyk

oraz uczniowie:

 • - Kamil Grzegorski
 • - Michał Jaworski
 • - Kamil Wałcerz
 • - Patryk Wierzbicki
 • - Paweł Znojek.

Podczas wyjazdów w roku 2000 i 2001 uczniowie pod opieką Remigiusza Sennika i Andrzeja Rębosza odrestaurowali kilkanaście nagrobków na cmentarzu w Montmorency, między innymi nagrobek rodziny Szermentowskich, gdzie pochowany jest Józef Szermentowski - patron Szkoły.

Renowacja nagrobków polskich na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie

W latach 2008 – 2010 nauczyciele i uczniowie podczas trzech kilkunastodniowych wyjazdów odrestaurowali 29 nagrobków polskich na jednym z najstarszych cmentarzy w Wilnie. Prace prowadzone były na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Wykaz odrestaurowanych nagrobków w dniach 2 -13 czerwca 2008 r.

 • Edward Kotłubaj zm. 1879
 • Kazimierz Osipowicz zm. 1884
 • Gabriel Kałużewicz zm. 1880
 • Konstanty Porcyanka zm. 1841
 • Jan Znosko zm. 1833
 • Karolina z Pławskich Sułkiewiczowa 1832
 • Ignacy Pławski zm. 1894
 • Maniutek Łukaszewicz zm. 1912
 • Zygmunt Świątecki
 • Augusta z Chaleckich Świątecka zm. 1878
 • Kazimiera Kurkowska zm. 1883
 • Jan Mackiewicz zm. 1859

Renowację przeprowadzili nauczyciele:

 • - Remigiusz Sennik
 • - Stanisław Kowalczyk

oraz uczniowie:

 • - Michał Jaworski
 • - Kamil Wałcerz
 • - Patryk Wierzbicki
 • - Krzysztof Wiśniewski
 • - Karol Wojciechowski

Wykaz odrestaurowanych nagrobków w dniach 30 maja – 14 czerwca 2009 r.

 • Brygida z Kaluchiewiczów Łyszczyńska ( II –75)
 • Baltazar Kolesiński (II-70)
 • Ludwik Kuncewicz (II-73)
 • Kunegunda z Krynickich Janczewska (II-74)
 • Leon Jerzy Jodkowski (II-186)
 • Ancia Poznańska (II-186)
 • Kazimierz Szumanowski (XII-66)
 • Romuald Szkultecki (XII-69)
 • Józefa z Haraburdów Szkultecka (XII-68)

Renowację przeprowadzili nauczyciele:

  • - Remigiusz Sennik
  • - Stanisław Kowalczyk

oraz uczniowie:

 • - Mateusz Grum
 • - Jonasz Kantyka
 • - Aleksander Walijewski
 • - Patryk Wierzbicki

Wykaz odrestaurowanych nagrobków w dniach 14 – 27 czerwca 2010 r.

 • Halina Kaczyńska – XIII kw. – 87
 • Józef Adamowicz, Kazimierz Rezol – II kw. – 182
 • Klementyna Porcyankowa i Andrzej Porcyanko – XII kw. – 272
 • Dominik Baniewicz XII kw. – 271
 • Nikodem Szemiak – XII kw. – 266
 • Johanna z Sielankow hr. Tyszkiewiczowa – XII k. – 267
 • Wiktoria Nahorska – XI kw. – 988 a
 • Kazimierz Nahorski – XI kw. – 982

Renowację przeprowadzili nauczyciele:

 • - Remigiusz Sennik
 • - Stanisław Kowalczyk

oraz uczniowie:

 • - Łukasz Babik
 • - Mateusz Grum
 • - Jonasz Kantyka
 • - Piotr Kołodziej
 • - Dawid Szymczyk.