wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Zrealizowane projekty w latach 2006-2012

Dokument formą tożsamości

DOKUMENT FORMĄ TOŻSAMOŚCI to zadanie publiczne zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa świętokrzyskiego wspólnie z działającym przy szkole Stowarzyszeniem Pro Arte i Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach

Projekt realizowany na przełomie września i października 2010 roku i skierowany do uczniów ze specjalności techniki graficzne. Obejmował spotkanie autorskie, warsztaty filmowe i graficzne z reżyserem, scenarzystą i producentem - Grzegorzem Linkowskim.

Podsumowaniem projektu były wystawy powstałych prac plastycznych w postaci storyboardów, które zawierały przemyślenia uczestników na temat własnej tożsamości, świadomości swoich korzeni i swojego miejsca.

Leonardo da Vinci - Mobility

W ramach programu Leonardo da Vinci – Mobility Szkoła gościła młodzież z:

czeskiej szkoły - Soukroma Stredni Umelecka Skola AVE ART z Ostrawy.

W trakcie warsztatów trwających od 8 do 28 października 2006 r. młodzież z czeskiej szkoły poznała:

w pracowni tkackiej - proces powstawania gobelinu i tkaniny nicielnicowej. Każdy uczestnik wykonał niewielkich rozmiarów gobelin oraz serwetę lub chodnik na krośnie,
w pracowni technik malarskich i pozłotniczych – różnorodne techniki zdobnicze, technikę złocenia, technikę akwareli oraz malarstwa olejnego na desce. Uczniowie wykonali ramy do luster według własnego projektu, akwarele na pergaminie lub kartonie ze złoceniami inspirowane miniaturami średniowiecznymi oraz obrazy olejne ze złoceniami z motywami aniołów według mistrzów malarstwa tablicowego.

Pobyt uczniów z AVE ART urozmaiciły wycieczki do Sandomierza i Krakowa.

hiszpańskiej szkoły - ESCUELA TALLER „La Merced”z Cordoby.

Podczas warsztatów od 18 października do 7 listopada 2007 r. Hiszpanie poznawali pracownię snycerską i pracownię technik malarskich i pozłotniczych. W pracowni snycerskiej wykonali precyzyjne elementy zdobnicze w drewnie lipowym, które następnie pozłocili w pracowni technik malarskich i pozłotniczych. Tam też wykonali ścienną malarską imitację marmuru i ramy do luster z wykorzystaniem różnorodnych technik zdobniczych.

Pobyt uczniów i nauczycieli z Cordoby przyczynił się do cennej wymiany doświadczeń, szczególnie z zakresu z zakresu technik pozłotniczych.
W trakcie swojego pobytu Hiszpanie byli w jaskini Raj, zwiedzili klasztor na Świętym Krzyżu, zabytki Krakowa i Sandomierza. Byli także w kopalni soli w Wieliczce i w obozie-muzeum Auschwitz-Birkenau.

Nasza Szkoła

Praca dla plastyka

Projekt zrealizowany ze środków finansowych Narodowego Banku Polskiego. Jego głównym celem było przygotowanie uczniów do aktywności w rzeczywistości gospodarki rynkowej, w tym do podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Projekt trwał 7 miesięcy – od grudnia 2006 r. do czerwca 2007 r.

Młodzież otrzymała porcję solidnej wiedzy podczas wykładów, warsztatów i konsultacji prowadzonych przez przedstawicieli instytucji finansowych, przedsiębiorców i specjalistów od rynku pracy. Poważnym wsparciem były spotkania autorskie z absolwentami szkoły, którzy założyli własne firmy, wykorzystując swój potencjał artystyczny. Spotkaniom towarzyszyły wystawy – prezentacje dorobku artystycznego w formie produktu, usługi lub działań artystycznych wprowadzonych na rynek.

W ramach projektu młodzież założyła własne mini-przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Uczniowie zmierzyli się z problemami związanymi między innymi z rozpoznaniem rynku, redagowaniem planu biznesowego, zgromadzeniem kapitału, rejestracją firmy, wyprodukowaniem, reklamą i sprzedaniem produktu lub uruchomieniem usługi. Działanie to miało charakter konkursowy. Nagrodzeni uczniowie oprócz nagród rzeczowych odbyli wycieczkę do Warszawy, podczas której odwiedzili między innymi Giełdę Papierów Wartościowych, Urząd Patentowy oraz firmy prosperujące w branży filmowej.

Anioły są wśród nas

Projekt realizowany w październiku 2006 r. w ramach programu Młodzież we współpracy czeską szkołą AVE ART z Ostrawy. Myślą przewodnią projektu było zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących – dzieci z Domu Dziecka. W tym celu przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których uczniowie wspólnie wykonywali prace plastyczne i komponowali stroje anielskie na finałowy happening połączony z licytacją prac. Po dwutygodniowych warsztatach młodzież w anielskim orszaku dotarła na Plac Artystów w Kielcach, wzbudzając ogromne zainteresowanie przechodniów. Dzięki hojności Kielczan podczas licytacji zebrano 1 500 zł. Kwota ta została w całości przekazana na potrzeby Domu Dziecka Kamyk. Akcja szerokim echem odbiła się w mediach i w środowisku kieleckim.