Galeria Prac Uczniowskich

Galeria Prac Uczniowskich jest wizytówką szkoły - gromadzi bowiem najcenniejsze zrealizowane przez uczniów prace. W przeważającej większości są to prace dyplomowe powstałe w ramach funkcjonujących w Szkole specjalności. Zobaczyć w niej można formy ceramiczne, gobeliny, tkaniny nicielnicowe, tkackie kompozycje przestrzennne, prace malarskie i graficzne wykonane w różnorodnych technikach, rzeźby wykonane w drewnie, kamieniu i brązie oraz zestawy mebli. Ekspozycja ma charakter stały. Niewielkie zmiany następują zwykle po zrealizowaniu prac dyplomowych przez kolejne roczniki uczniów.

Rekrutacja

Materiały do pobrania niezbędne w procesie rekrutacji:

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej