Galeria Prac Uczniowskich

Galeria Prac Uczniowskich jest wizytówką szkoły - gromadzi bowiem najcenniejsze zrealizowane przez uczniów prace. W przeważającej większości są to prace dyplomowe powstałe w ramach funkcjonujących w Szkole specjalności. Zobaczyć w niej można formy ceramiczne, gobeliny, tkaniny nicielnicowe, tkackie kompozycje przestrzennne, prace malarskie i graficzne wykonane w różnorodnych technikach, rzeźby wykonane w drewnie, kamieniu i brązie oraz zestawy mebli. Ekspozycja ma charakter stały. Niewielkie zmiany następują zwykle po zrealizowaniu prac dyplomowych przez kolejne roczniki uczniów.

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej