wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Prestiżowe wystawy

Czas oświecony, wolną Polskę ubezpieczający – Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

maj 1991

Wystawa prac uczniów zrealizowanych w pierwszym roku monograficznym poświęconym 200 rocznicy Konstytucji 3 maja. Prezentowano prace uczniów z różnych dziedzin – malarstwo, tkanina, rzeźba, ceramika i meblarstwo.

Wystawa prac uczniów ZPSP w Kielcach – Pałac Prymasowski w Warszawie

czerwiec 1994

Wystawa prac uczniów zrealizowanych w Roku Kultury Amerykańskiej.

Sacrum w twórczości uczniów kieleckiego Plastyka – Muzeum Diecezjalne w Lublinie

lipiec 1994

...

Dziedzictwo Kulturowe Europy – Senat Rzeczpospolitej Polskiej

kwiecień - maj 2004

Wystawa prac uczniów zrealizowanych w roku monograficznym Dziedzictwo Kulturowe Europy. Wystawę otwierał ówczesny Marszałek Senatu Longin Pastusiak w przededniu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Przemówienie dyrektor Szkoły Marii Kowalczyk z otwarcia wystawy Prezentowana wystawa nawiązuje do szkolnej, kilkunastoletniej tradycji lat monograficznych. W kolejnych latach uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli penetrowali różne kręgi kulturowe – głównie europejskie. Uwieńczeniem twórczego wysiłku uczniów i nauczycieli były wystawy zrealizowanych prac. Po pierwszym roku monograficznym, poświęconym 200 rocznicy Konstytucji 3 Maja, Szkoła dostąpiła zaszczytu eksponowania prac w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej. Dziś, w przeddzień akcesji Polski do Unii Europejskiej, mamy możliwość zaprezentowania naszych artystycznych dokonań w budynku Senatu Rzeczpospolitej. W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę wyrazić ogromną radość. Prezentacja wystawy w tym szczególnym miejscu to dla nas ogromne wyróżnienie. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za stworzenie nam możliwości eksponowania prac – Panu Marszałkowi Longinowi Pastusiakowi i Pani Senator Alicji Stradomskiej. U progu poszerzenia Unii, zjednoczenia części zachodniej z częścią wschodnią refleksja nad tożsamością kulturową Europy jest nieunikniona. Prezentowana wystawa nie ma ambicji sprecyzowania klarownej odpowiedzi na pytanie o tożsamość europejską. Sygnalizuje jedynie obecność różnorodnych wątków wyrastających z dwóch najistotniejszych korzeni – potężnej cywilizacji antycznej i chrześcijańskiej. Historia kształtowania się narodów europejskich ściśle związana jest z ewangelizacją narodów. Granice Europy pokrywają się z zasięgiem przenikania chrześcijaństwa. Ale Europa to także filozofia starożytnych Greków, prawo rzymskie, judaizm, tradycje laickiego humanizmu. Chciałabym w tym miejscu przywołać słowa Jana Pawła II, którego pontyfikat związany jest z zasadniczym zwrotem w dziejach Europy, przywołać znaczące słowa spod stóp Akropolu „wszyscy jesteśmy dłużnikami Grecji: nikt bowiem nie może zapominać, że jej wyjątkowa historia i kultura pozostawiły trwałe znamię na cywilizacji Europy, a nawet całego świata”. Na greckim Areopagu Jan Paweł II wzywał: „Europo poznaj samą siebie!” To oczywista afirmacja starożytnej helleńskiej kultury z całym jej dorobkiem filozoficznym, literackim, artystycznym i politycznym. Jest to także zwrócenie uwagi na dwie wielkie duchowe tradycje, które współtworzyły Europę: grecką i łacińską, tradycję Wschodu i Zachodu. Te dwa główne źródła rozwoju cywilizacji europejskiej „tworzące – jak mówił papież - wspólne dziedzictwo, któremu Europa zawdzięcza swoje bogactwo i swoją siłę, kwitnący rozwój sztuki, wiedzy, oświaty i badań naukowych, filozofii i kultury ducha” przeplatają się w tematyce podejmowanej przez autorów zgromadzonych tutaj prac. Prezentowane prace to w przeważającej części kopie bądź inspiracje dziełami wielkich mistrzów przeszłości. Poprzez wybór tematu staraliśmy się zaakcentować wątki, które miały szczególne znaczenie w rozwoju kultury Europy. Obok postaci przywołanych z mitologii greckiej i form bezpośrednio nawiązujących do kultury antycznej lub stylów historycznych posiłkujących się antykiem zobaczyć można inspiracje nawiązujące do sztuki sakralnej – od pierwszych wieków chrześcijaństwa i wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Tradycje laickiego humanizmu sygnalizowane są przez szereg prac poczynając od wykonanych na pergaminie kopii miniatur Godzinek księcia de Berry, kopii ciągle aktualnych w treści obrazów Hieronima Boscha (Leczenie głupoty, Wóz z sianem) po prace będące efektem twórczych interpretacji tematu. Nie zabrakło także akcentów polskich reprezentowanych przez kopie dzieł Jacka Malczewskiego czy Józefa Chełmońskiego. Z oczywistych powodów nie zaprezentowaliśmy wszystkich prac zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym, którego myślą przewodnią było Dziedzictwo Kulturowe Europy. Znaczna część prac eksponowana jest obecnie w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Mam nadzieję, że ten rok pochylenia się w twórczym trudzie nad dziedzictwem Europy był czasem refleksji, który zaowocuje odrodzeniem ducha.

Dziedzictwo Kulturowe Europy – Narodowy Bank Polski w Warszawie

maj – czerwiec 2004

Wystawa prac uczniów zrealizowanych w roku monograficznym Dziedzictwo Kulturowe Europy.

Wystawę otwierał ówczesny prezes NBP Leszek Balcerowicz.

Pamięć w Tożsamość – Targi Sacro-Expo w Kielcach

czerwiec 2006

Wystawa prac uczniów zrealizowanych w roku monograficznym Pamięć i Tożsamość

Inspiracją dla prac plastycznych uczniów były refleksje zawarte w ostatniej książce Jana Pawła II.